بررسي تأثير چيدمان کلاس درس در بهبود يادگيري دانش آموزان (نمونه موردي : دانش آموزان مقطع ابتدايي رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تأثير چيدمان کلاس درس در بهبود يادگيري دانش آموزان (نمونه موردي : دانش آموزان مقطع ابتدايي رشت) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در حال حاضر اگر بخواهیم جمله ی معروف "مدرسه خانه دوم ماست " را از حد شعار خارج کنیم و آن را محقق سازیم متوجه میشویم نحوه ی آرایش و چیدمان کلاس های درس آن گونه نیست که حس صمیمیت و راحتی را به دانش آموزان القاکند. کلاسدرس همانند صحنه تئاتر است که بانمایش دادن استعداد ها و بهبود یادگیری دانش آموزان باید از طراحی صحنه قابل توجهیبرخوردار باشد. می توان بازتاب طراحی داخلی کلاس و نحوه چیدمان آن را در عملکرد دانش آموزان ، افزایش سرعت یادگیری واشتیاق به کلاس درس مشاهده کرد.در چنین کلاس هایی دانش آموزان به افرادی فعال و علاقمند به کلاس تبدیل می شوند کهبامشارکت خود درس یاد می گیرند. بنابر این اولین مؤلفه ی کلاس درس با بهره وری بالا، چیدمان مناسب است. در تحقیق حاضرسعی بر این است که تأثیر چیدمان کلاس درس بر بهبود یادگیری بررسی شود و عوامل بسیار مهم را مشخص می نماید. روشانجام تحقیق ، توصیفی پیمایشی است و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. جامعه ی موردبررسی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در یکی از مدارس شهر رشت می باشد. نحوه ی تحلیل ؛ تحلیلی توصیفی و نتیجهگیری به صورت استنباطی می باشد .به نظر می رسد توجه به نکات ظریف درباره ی کلاس درس می تواند کارایی دانش آموزان را به صورت قابل توجهی بالا ببرد. زمانیکه دانش آموزان فضای کمی حتی برای جابجایی نداشته باشند دچار اضطراب و بی قراری می شوند و در نتیجه کارایی آنها کاهشمی یابد. محیط کلاس می تواند خود به عنوان معلمی دیگر برای دانش آموزان باشد، زیرا می تواند به آنها انگیزه بدهد، یادگیری رابهبود دهد و مشکلات رفتاری کاهش پیدا کند.

لینک کمکی