بررسي رفتارهاي آموزشي رشته ي معماري در مقطع کارشناسي بر پايه ي آسيب شناسي دوره کارداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رفتارهاي آموزشي رشته ي معماري در مقطع کارشناسي بر پايه ي آسيب شناسي دوره کارداني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این مقاله پژوهشی است در ارزیابی کیفی تأثیر فضای آموزش دوره کاردانی معماری بر دانشجویان کارشناسی و می کوشدتا با شناسایی ویژگی ها و خصوصیت های آموزش دوره کاردانی، علت بروز ناهنجاری های موجود در آموزش دوره یکارشناسی معماری را ریشه یابی نماید. ارزیابی کیفی آموزش کاردانی از طریق انجام یک تمرین در میان جمعی متشکلاز 21 دانشجوی کارشناسی معماری صورت پذیرفته است که در این تمرین،پرسش تحقیق در قالب طراحی موزهتحصیلات کاردانی از طریق ترسیم تصاویر، به دانشجویان ارائه شد و نگرش دانشجویان نسبت به دوران کاردانی به دستآمد. در پایان،تحلیل تصاویر بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شد؛ تا برخی از واقعیت های آموزش دوره کاردانی در ایرانو پارهای از دلایل خستگی و افسردگی دانشجویان، هنگام ورود به دوره کارشناسی آشکار گردد . این پژوهش در نهایتبا تفسیر و آسیب شناسی گوشه هایی از آموزش دوره کاردانی، به ارائه پیشنهادهایی در آموزش معماری برای تخفیفآسیب ها و ترمیم فضای ذهنی و رفتاری دانشجویان می پردازد.

لینک کمکی