تاثيرات طراحي معماري فضاي مهد کودک بر هوش کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثيرات طراحي معماري فضاي مهد کودک بر هوش کودکان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

کودکان بزرگترین سرمایه هر کشور می باشند تلاش برای داشتن کودکانی هوشمند تلاش، رو به سوی آینده ایروشن برای کشور است. کودکی دوره ای کوتاه و بسیار حائز اهمیت است، دوره ای که تمرکز بر روی آن نتایجمثبتی را در آینده به بار خواهد آورد. از آنجا که مهد کودک خانه دوم کودک محسوب می شود و کودک زمانزیادی را در آن سپری خواهد کرد، این محیط تاثیرات بسزایی در شخصیت کودک دارد. بنابراین دقت در طراحیمهدکودک امری ضروری است و می توان با طراحی اصولی به اهدافی چون افزایش جنبه های مختلف هوشکودکان دست یافت.در این تحقیق ابتدا به شناخت ویژگیهای کودک پرداخته سپس معماری کودک محور یعنیمعماری متناسب با مقیاس انسانی کودک و همچنین سازگار با روحیات وی بیان شده ودر انتها پژوهش مربوط بهصفات هوش در کودکان و چگونگی پرورش این صفات از طریق طراحی محیط کالبدی مورد توجه قرار گرفته است.تحقیق ازنوع توصیفی ، استدلالی می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی چون رنگ های محیطآموزشی ،گرمایش و صدای محیطی ،موسیقی و سایر هنرها و حتی نمای مدارسی که با اصول و اسلوب طراحی شدهاند از نظر زیبایی شناسی تحریک کننده اند..محیط های پویا ضخامت مغز و تعداد نورون ها را افزایش می دهد.

لینک کمکی