تبيين ساختار بهينه فضاهاي آموزشي کودکان زير شش سال با تاکيد بر مکاتب آموزش و معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين ساختار بهينه فضاهاي آموزشي کودکان زير شش سال با تاکيد بر مکاتب آموزش و معماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

طراحی محیط یادگیری از آنجا مواجه با چالش است که در پس خود اندیشه های بعضا بسیار متنوعی را در حوزهآموزش و فلسفه آموزش به قصد سمت و سو دادن ویژه به یادگیری داشته است که شکل گیری مدارس اجتماعیدر قالب مدارس چند هسته ای و مدارس بدون دیوار با هدف جلب مشارکت های اجتماعی برای آموزش کودکانو خانواده ها و ایجاد تعامل میان مدرسه و محیط پیرامون در دهه های اخیر حاصل چنین تفکراتی در غرب بودهاست. از طرف دیگر، کشور ما در این دوره از تاریخ نیازمند توجه عمده به زیرساختها و تغییر نگرش در پاره ایمفاهیم بنیادی سیستم آموزش و تربیت نسل جدید بویژه فضاهای آموزشی کودکان زیر شش سال بعنوان دومیناجتماع مورد تعامل آنها پس از خانه؛ با هدف غنی سازی فرهنگی نسل آتی است.اهداف این پژوهش از گذرگاه مطالعات کتابخانه ای، جستاری در تغییرات سیستم آموزشی کودکان زیر ششسال سایر کشورها با هدف همگام سازی فضاهای آموزشی با نیازهای روز جوامع، به منظور طراحی فضاییمتناسب با نیازهای جسمی و روحی کودک و دستیابی به الگوی محیطی منطبق با سرشت کودکانه می باشد.

لینک کمکی