تحقق اهداف پدافند غيرعامل درکاربري هاي آموزشي با تاکيد بر طراحي فضاهاي باز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحقق اهداف پدافند غيرعامل درکاربري هاي آموزشي با تاکيد بر طراحي فضاهاي باز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

فضاهای آموزشی یکی از فضاهای عمومی که انسان در سنین مختلف ساعات طولانی در شبانه روز را در آن می گذراند که بهدلیل تعداد، شرایط و تنوع سنی کاربران، در زمره مهمترین فضاهای شهری قرار می گیرد. آنچه که در طراحی فضاها وخصو صا در کاربری آموزشی باید مورد توجه قرارگیرد، ایمنی و کاهش خطرات و تلفات خصوصاً در زمان بروز حادثه و بهخصوص بلایای طبیعی است. در این مقاله به بررسی مقوله پدافند غیرعامل با توجه به نیازهای محیط آموزشی و معرفیمعیارهایی یرداخته که ضمن جوابگویی نیازهای کاربری آموزشی و توجه به فضاهای باز در این کاربری، پاسخگوی تمهیدات وملاحظات مورد نیاز در کاهش خسارات و افزایش ایمنی کاربران در زمان بروز حوادث، در این گونه فضاها باشد. با توجه بهنظری بودن موضوع پژوهش، روش تحقیق به صورت اسنادی و بررسی متون بوده و عمده ترین منابع مورد استفاده کتاب هاو مجلات تخصصی، طرح های پژوهشی مرتبط و استفاده از شبکه جهانی اطلاع رسانی می باشد. در عین حال که درجهتد سته بندی نظریه پردازان مختلف پس از مرحله جمع آوری اطلاعات، با توجه به ماهیت داده های تحقیق، تحلیل تئوری هاو نظیریات انجام می شود. داده ها بر اساس استدلال منطقی مورد تحلیل قرار می گیرند.

لینک کمکی