بازي هاي جدي و طراحي آموزشي سازنده گرايانه: مورد کاوي بازي "شهر من"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازي هاي جدي و طراحي آموزشي سازنده گرايانه: مورد کاوي بازي "شهر من" :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هر چند در ابتدا بازی های جدی نیز به عنوان ابزاری برای سرگرمی در نظر گرفته می شد اما به سرعت سازماندهی شده و به ابزاری قوی برای یادگیری و کار آموزی تبدیل شدند. این مقاله با روش مروری و مطالعه موردی به صورت یکپارچه ویژگی هایاین رسانه را بررسی کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که بازی های جدی برای اهداف یادگیری متعدد و حوزه های مختلف یادگیری مناسب است و برای تمامی گروه های سنی توصیه می گردد. در ادامه مزایای آموزشی بازی های جدی بر اساس مفاهیم یادگیری رویکرد سازنده گرایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین یک بازی ایرانی به صورت موردی با توجه به مفاهیم انگیزش درونی، درگیری شناختی و یادگیری موقعیتی تحلیل شد

لینک کمکی