بازي هاي رايانه اي و تربيت شغلي کودکان و نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازي هاي رايانه اي و تربيت شغلي کودکان و نوجوانان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

بازی درزندگی نقش افراد بخصوص کودکان و نوجوانان نقش بسیارمهمی را ایفا م یکند بازی بعنوان یک نقش ووظیفه درمسیرزندگی ماطراحی و تدوین شده است همه افراد موظفند نقش تفریح و بازی خود را تاپایان عمر انجام دهند بازی و تفریح کردن درهرمرحله اززندگی به شکلی راضی کننده است یکی ازانواع بازیهای رایج امروزی بازیهای رایانه ای است بسیاری ازروانشناسان مواردی را گوشزد کرده اند که این بازیها برای رشد جسمی فکری روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان می تواند بعنوان یک تهدید تلقی شود اما خانواده ها راگریزی ازاین بازیها نیست لذا باید ازآنها به عنوان یک فرصت استفاده کرد ازبازیهای رایانه ای درترییت شغلی کودکان ونوجوانان میتوان استفاده نمود تربیت انواع مختلف جسمی روانی اجتماعی و مذهبی دارد به انواع تربیت میتوان تربیت شغلی را هم اضافه نمود مشاوران شغلی معتقدند که امادگی برای انتخاب وورود به یک شغل اززمان کودکی اغاز میشود بنابراین باید والدین و مسئولین اموزش وپرورش کودکان ونوجوانان را ازهمان دوران کودکی که بابازیهای رایانه ای عجین شده اند تحت اموزش و ارایه اطلاعات شغلی یا به اصطلاح تربیت شغلی قرارداد

لینک کمکی