بررسي اثربخشي بازيهاي رايانهاي بر توانبخشي بيماران اوتيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثربخشي بازيهاي رايانهاي بر توانبخشي بيماران اوتيسم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اختلال درخودماندگی یا اوتیسم، یکی از انواع اختلالات رشدی است که مشکلاتی همچون ناتوانی در برقراری ارتباطات اجتماعی و تعامل با محیط پیرامون، ازجمله نشانههای قابلتوجه آن است؛ بنابراین استفاده از راهکارهایی که بتواند تعاملاتاجتماعی و ارتباطی این افراد را بهبود ببخشد و توانایی زندگی تا حدودی مستقل را برای آنان فراهم کند، ضروری به نظر میرسد. از طرف دیگر، پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که مداخلات توانبخشی مبتنی بر بازیهای رایانهای با به وجود آوردن تحریکات جسمانی و روانی و همچنین ایجاد محیطی جذاب و سرگرمکننده، میتواند در بهبود مهارتهای اجتماعیکارکردهای هیجانی و زبانی، موتر واقع گردد. مقالهی حاضر به بررسی به نقش سودمند بازیهای رایانهای در توانبخشی بیماران اوتیسمی پرداخته است

لینک کمکی