بررسي اثربخشي مداخلات توانبخشي مبتني بربازيهاي رايانه اي، دربيماران دچارسکته مغزي: معرفي چندبازي واپليکيشن جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثربخشي مداخلات توانبخشي مبتني بربازيهاي رايانه اي، دربيماران دچارسکته مغزي: معرفي چندبازي واپليکيشن جديد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سکته مغزی ازجمله علل اصلی ازکارافتادگی درازمدت دربین بزرگسالان به شمار می اید ازطرف دیگر مشکلات حرکتی و شناختی که اغلب بیماران دچارسکته مغزی دچار آن میگردند توانایی زندگی اجتماعی مستقل روزمره را دشوار و یادرمواقعی غیرممکن می سازد اخیرا استفاده ازبیمارهای رایانه ای درتوانبخشی این بیماران خصوصا مداخلات مبتنی برواقعیت مجازی به عنوان روشی مهم جهت تسریع درروند بهبود کارکرد بیماران موردتوجه قرارگرفته است بنابراین این مقاله به بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی برچنین روشهایی و نقاط قوت آنها همچنین معرفی برخی ازبازیهای شاخص دراین رابطه خواهد پرداخت بررسی نتایج مطالعات پیشین حاکی ازآن است که بازیهای کامپیوتری و مداخلات مبتنی برواقعیت مجازی میتوانند به عنوان گزینه ای مکمل برای سایرروشهای درمانی و توانبخشی به نحوی موثرمورد استفاده قرارگیرند ازطرف دیگر به نظر می رسد که چنین روشهایی میتوانند درافزایش انگیزه ی بیمار برای دنبال کردن روند توانبخشی و بازگشت سریعتر به فعالیت های اجتماعی موثرواقع گردند

لینک کمکی