بررسي تجارب بينالمللي در ساختار و سازوکار توسعه صنعت بازيهاي رايانهاي مطالعه موردي فنلاند و سنگاپور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تجارب بينالمللي در ساختار و سازوکار توسعه صنعت بازيهاي رايانهاي مطالعه موردي فنلاند و سنگاپور :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحقیق و توسعه از جمله امور تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت هر صنعتی است. امروزه به توجه به جهانیشدن صنایع،فعالیتهای تحقیقاتی با کمترین هزینه، منجر به یادگیری تجارب و ایدههای نوین میشود. با توجه به اینکه در کشور ماصنعت بازی اخیرا مورد توجه قرار گرفته و به نوعی صنعت غیربومی محسوب میشود. لذا تحقیق و توسعه در ارتباط با تجارب سایر کشورها، در میزان توسعه کسب و کار آن، میتواند بسیار اثرگذار باشد. با توجه به اینکه صنعت بازی در تعامل بافضای رقابتی و بازار جهانی است، این مطالعه به بررسی تجارب دو کشور فنلاند و سنگاپور در حوزه صنعت بازی میپردازد. تاکید محتوایی این مقاله بر ساختار نهادی دو کشور بودهکه با توجه به آن، نکات آموخته شده برای توسعه صنعت بازیهای رایانهای کشور ارائه میگردد. بر این اساس، یکپارچهسازی نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری، ایجاد مراکز رشد و توسعهبازی ، ایجاد شبکههای اطلاعاتی و دانش، برگزاری جشنوارهها، نمایشگاهها، همایشها و رویدادها، ارتباط گسترده بخش دانشگاه با فعالین صنعت بازی، ارائه تسهیلات مالی دولت به توسعهدهندگان بازی و استارتآپها از جمله درسهای آموخته شده صنعت بازی در دو کشور فنلاند و سنگاپور است

لینک کمکی