چارچوبي براي پياده سازي بازيهاي نظارت شونده توسط والدين به منظور تقويت هوش هيجاني کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن چارچوبي براي پياده سازي بازيهاي نظارت شونده توسط والدين به منظور تقويت هوش هيجاني کودکان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه با گسترش تکنولوژی کودکان ونوجوانان به استفاده ازابزارهای فناوری اطلاعات بیش ازپیش گرایش پیدا کرده اند این امرمنجر به ایجادفاصله بین والدین وفرزندانشان شده است با این وجود به نظر می رسد که والدین می توانند به کمک این فناوری اززبانی اثرگذارتر برای تربیت فرزندانشان استفاده کنند زبانی که کودکان نه تنها ازشنیدن آن منعی ندارند بلکه ازآن استقبال هم مینمایند درتحقیق حاضر چارچوبی پیشنهاد گردیده که به کمک آن بتوان ازبازیهای کامپیوتری برای این هدف استفاده کرد دراین چارچوب امکان توسعه بازیهای قابل اجرا تحت دستگاه های همراه با قابلیت ارتباط با دستگاه همراه والدین میسر شده است لذ والدین باتوجه به وضعیت کودک میتوانند بازی مناسبی انتخاب و برای کودک ارسال نمایند کودک با دریافت پیامی برروی دستگاه خود به سمت انجام بازی هدایت میگردد برنمه رفتارکودک را حین بازی تحلیل کرده ودراخرنتایج را به همین خاطربرای والد ارسال مینماید بازیهای این سامانه باید قابلیت رشد مهارتهای کودک را داشتب اشد که یکی ازاین مهارتهای لازم دراین سن تقویت هوش هیجانی است هوش هیجانی نه تنها اثرگذاری بیشتر برابعادزندگی و موفقیت فردمی گذارد بلکه قابلیت رشد و ارتقا را نیز دارد نمونه بازیهای پیش بینی شده برای این سامانه به گونه ای طراحی شده اند که به تقویت مولفه های هوش هیجانی بپردازند

لینک کمکی