چالشها و فرصتهاي پيشروي حقوق بين الملل بشردوستانه درقبال گسترش بازيهاي رايانه اي جنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن چالشها و فرصتهاي پيشروي حقوق بين الملل بشردوستانه درقبال گسترش بازيهاي رايانه اي جنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گسترش و پیشرفت بازیهای رایانه ای به عنوان یکی ازابعادپیشرفت فناوری فرصت ها وچالشهای جدیدی را پیشروی علوم گوناگون گذاشته است علم حقوق نیز ازاین تاثیرات مصون نمانده بطوریکه براساس ماهیت صنعت بازیهای رایانه ای و محتوایی که دربازیها ارایه میشود میتوان به ارتباط میان بازی های رایانه ای و علم حقوق پرداخت براساس قسم اخیرمیتوان به ارتباط بین بازیهای رایانه ای جنگی با حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره کرد حقوق بین الملل بشردوستانه بهدنبال حمایت ازغیرنظامیان درطول مخاصمات مسلحانه و محدود کردن ابزارها وادوات جنگیدن است درحالیکه بازیهای رایانه ای جنگی بدون توجه به قواعدحقوق بین الملل بشردوستانه که ریشه درمسائل اخلاقی دارند درجهت ترویج و گسترش خشونت گام برمی دارند اگرچه نظام های رده بندی بازیهای رایانه ای براساس محتوای ارایه شده دربازیهای رایانه ای به تعیین درجه سنی مناسب برای بازی ها می پردازند اما به موجب ماده 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو دولت و ارکان تحت حاکمیت آنها ازجمله بازی سازان و ناشران باید حقوق بین الملل بشردوستانه را رعایت و اجرای آن را تضمین نمایند

لینک کمکی