حقوق و مرز بين واقعيت و بازيهاي برخط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن حقوق و مرز بين واقعيت و بازيهاي برخط :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نزدیک شدن بازیهای رایانهای به زندگی واقعی و شکلگیری یک واقعیت مجازی، وارد شدن پول واقعی به اینگونه بازیها،جهانی شدن بازیگران یک بازی، جدید و حساسترشدن رفتارهای متخلفانه باب مسائل حقوقی را در جوانب گوناگون بهورطه بازی گشوده است. هدف از ارائه این مقاله بررسی چگونگی ارتباط حقوق و قوانین با بازیهای برخط است. اینکه حقوق و قوانین چه نقشی در این بازیها دارند، چرا صحبت از آنها میشود، چه ضمانت اجراهایی در قبال رفتارهای متخلفانهو مجرمانه در داخل قوانین واقعی و حتی خود بازیهای مزبور وجود دارد. وقتی صحبت از فروش اواتار و تاسیس سایتیجهت خرید و فروش آسان آنها میشود، هنگامی که اکانت بازیگران هک و اواتار قیمتی آنها ربوده میشود یا با دلیت کردن به قتل مجازی میرسد حق و حقوقی از بین میرود، در اینجا است که قوانین و ضمانت اجراهایی باید پاسخگوی چنیناعمالی باشند. فراتر از این موضوع که مبحث اصلی را به خود اختصاص میدهد واقعیت شبیه سازی شده در بازی است، زمانیکه تمام زندگی واقعی در عین واقعیت شکل بازی مجازی به خود میگیرد و تمامی مسائل حقوقی دنیای واقعی درشکلی مجازی قابل بررسی میشود. در این تحقیق با مطالعاتی که از طریق کتابها و مقالات، مشاهدات مستقیم بسترها ونحوه اجرای بازیها و پروندههای شکات بدست آمده، یافتههای ما حاکی از گسترش روز افزون مسائل حقوقی در سیطرهبازیهای برخط است. مسائلی از قبیل نقض قرارداد در حقوق خصوصی، کپی رایت در حقوق مالکیت معنوی و کلاهبرداریدر حقوق کیفری که در این خصوص نقض تعهدات تجاری و ارتکاب جرائم گوناگون قابل توجه به نظر میرسند. به همین جهت سعی بر آن است تا با شناسایی کلی این چالشهای حقوقی در راستای ایمن سازی هر چه بیشتر اینگونه محیطهای مجازی اقدام شود.

لینک کمکی