رابطه بازي ترجيحي باويژگيهاي شخصيتي نوجوانان 10تا18ساله تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بازي ترجيحي باويژگيهاي شخصيتي نوجوانان 10تا18ساله تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و ژآنرانتخابی بازی رایانه ای است بدین منظور جامعه اماری 1700نفری ازشامل دانش آموزان 10تا 18ساله کلیه مدارس سطح شهرتهران درسال تحصیلی 90-91 دردومرحله خوشه ای و تصادفی انتخاب گردید سپس ازدانش اموزان مصاحبه هایی به عمل امد که حاوی اطلاعات دموگرافیک مدت زمان انجام بازی رایانه ای درطول سال تحصیلی و درتعطیلات و نوع بازی ترجیحی ایشان بود درادامه پس ازتحلیل ارزیابی اولیه برروی گروه نمونه ازگروهی که بیشترین بازی ترجیحی ایشان ژانراکشن بود 350نفر تست تشخصیتی NEO فرم کوتاه انجام شد جهت بررسی درستی اظهارات به طور تصادفی با والدین خصوصا مادران تعدادی ازایشان مصاحبه هایی صورت گرفت که صحت اطلاعات ارایه شده تا حدزیادی تایید گردید و تفاوت ها تاثیرگذار نبود پس ازانجام رگرسیون گام به گام و ضرایب رگرسیون برای پیش بینی متغیرملاک نتایج بیانگر رابطه منفی ویژگیهای شخصیتی برون گرایی و دلپذیربودن با انتخاب بازیهای اکشن است داده های توصیفی نیز بیانگر آن بود که دربیش از86درصد ازازمودنی ها نظارتی ازجانب والدین برنوع و زمان بازی رایانه ای صورت نمیگیرد درپایان اشنایی والدین با رده سنی بازیهای رایانه ای تعیین زمانی مشخص برای بازی و همراهی با فرزندان ردزمان خرید بازیهای رایانه ای یا انجام آن اقداماتی است که توصیه میگردد

لینک کمکی