رابطه بين شناخت هاي ناسازگار و بهداشت رواني با اعتياد به بازي هاي آنلاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين شناخت هاي ناسازگار و بهداشت رواني با اعتياد به بازي هاي آنلاين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از بازی های رایانه ای به ویژه از نوع آنلاین آن به عنوان یکی از اساسیترین مشکلات اجتماعی مطرح می باشد درنتیجه شناسایی عوامل دخیل در پدیدآیی وابستگی های نابهنجار به این تکنولوژی ها از اهمیت بالایی برخوردار است با هدفبررسی الگوی ارتباطی بین شناخت های ناسازگار و مؤلفه های به.اشت روانی با میزان استفاده از بازی های آنلاین و وابستگی به آن، تعداد 352 نفر از دانشجویان انتخاب شده و با استفاده از مقیاس شناخت های آنلاین و پرسشنامه SCL-90-R و استفاده از بازی های آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان داد که باورهای شناختی گریز گری، حواس پرتی و کنترل تکانه، به همراه مؤلفه های افسردگی ، پرخاشگری و شکایات جسمانی قادر به پیش بینی استفاده نابهنجار از بازی های آنلاین می باشند. این یافته ها همراه است با تحقیقات قبلی تلویحات کاربردی دارن. که در اصل مقاله با جزئیات بحث شده اند

لینک کمکی