سياست تقنيني کيفري درقبال جرائم عليه عفت واخلاق عمومي دربازيهاي رايانه ايي برخط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن سياست تقنيني کيفري درقبال جرائم عليه عفت واخلاق عمومي دربازيهاي رايانه ايي برخط :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بازی رایانه ای خصوصا انواع برخط آن پدیده نوینی درجامعه بشری است که علیرغم جنبه های مثبت غیرقابل انکار آن موجد اسیبهایی دراجتماع است درطول زمان یکی ازابزارکنترل هرپدیده نوین قانون گذاری بودها ست باتوجه به گستردگی بازی های رایانه ای برخط این نیاز احساس میشود که علاوه برتقنین داخلیدرسطح بین المللی اقدامات لازم می بایست صورت بگیرد بازی های رایانه ای درحوزه تولید نشر توزیع و رعایت حق تکثیر و حتی ازلحاظ جزایی مورد توجه مجلس قانون گذاری کشور قراربگیرد که البته باتوجه به حساسیت بیش ازاندازه این امر به دلیل مخاطبان آن که غالبا نوجوانان و جوانان هستند دیری نمی پاید که قانون گذاری بصورت خاص صورت بپذیرد اما درحال حاضر باکمک ازقوانین عام و مشابه مانند قانون جرایم رایانه ایی میتون به حل معضلات ایجادشده دراین حوزه پرداخت هدف ازانجام این تحقیق بررسی سیاست تقنینی فعلی کشور درمقابله با مشکلات ایجادشده توسط بازیهای رایانه ای درحوزه اخلاق و عفت عمومی و یاداوری نیاز مبرم کشور به قانون گذاری خاص دراین حوزه است دراین تحقیق برای جبران خلاهای قانون گذاری مستقل دراین موضوع ازقوانین مناسب و مشابه استفاده شده است

لینک کمکی