شناخت وضع موجود و آسيب شناسي موانع توسعه کسب وکار صنعت بازيهاي رايانهاي کشور با استفاده از تحليل زنجيره ارزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناخت وضع موجود و آسيب شناسي موانع توسعه کسب وکار صنعت بازيهاي رايانهاي کشور با استفاده از تحليل زنجيره ارزش :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

صنعت بازی طی سالهای اخیر مورد توجه سرمایهگذاران و بخصوص دولتمردان قرار گرفته است. دلیل آن رشد انفجارگونه سود این صنعت و بازدهی بالای سرمایهگذاری آن از طریق بازی میباشد. در کشور ایران علیرغم وجود پتانسیلهای توسعهو رونق صنعت، همچنان بخش اعظمی از بازار در اختیار تولیدات خارجی است و بازیهای بومی سهم کمی در این فضا دارد. از جمله دلایل آن، عدم تکمیل زنجیره ارزش صنعت است. در این مقاله، گلوگاهها و نقاط ضعف صنعت بازی با ترسیم زنجیره ارزش صنعت بازیهای رایانهای کشور و مقایسه آن با وضع مطلوب جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنینشرکتها و نهادهای فعال در صنعت بازی کشور، در طول بخشهای مختلف زنجیره ارزش جانمایی و تحلیل شده است. بر طبق نتایج به دست آمده، حضور نهادهای دولتی در فعالیتهای پشتیبان زنجیره ارزش مانند فرهنگسازی، پژوهش و تحقیق، زیرساخت استانداردسازی، رتبهبندی و ارزیابی موجب سوگیری و جهتگیری فعالیتها شده است. همچنین حضور نهادهای دولتی در فعالیتهای کلیدی مانند توزیع، عرضه، بازاریابی و انتشار منجر به کیفیت پایین این بخش از فعالیت شده و باید حضور شرکتهای خصوصی در این بخش را افزایش داد. در بخش ارزیابی و رتبهبندی، فقر نهادی منجر به ضعیف بودن سطح ارزیابی صنعت بازی شده و پیشنهاد میگردد انجمنها و تشکلهای مردمنهاد در این بخش فعال گردند

لینک کمکی