شناسايي عوامل موثر بر حس غوطه وري در بازيهاي سبک معمايي ماجراجويي با بهرهگيري از تجربه کاربري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي عوامل موثر بر حس غوطه وري در بازيهاي سبک معمايي ماجراجويي با بهرهگيري از تجربه کاربري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

عدم توجه به دنیای پیرامون و غرق شدن در دنیای بازی، در زمان انجام یک بازی رایانهای حس خوشایندی است که با انجام یک بازی رایانهای خوب میتوان آن را تجربه کرد. این حس خوشایند حس غوطهوری نامیده میشود. ایجاد و افزایش سطح حس غوطهوری در بازیهای رایانهای یکی از اهداف مهم سازندگان آنها است. با افزایش سطح این حس در یک بازی نوعی، کاربر آن تجربه کاربری مناسبی از آن بازی را به دست خواهد آورد. افزایش حس غوطهوری در هر یک از سبکهای مختلف بازی به عوامل متفاوتی بستگی دارد. در این پژوهش به منظور به دست آوردن عوامل موثر در افزایش حس غوطه-وری با توجه به تجربه کاربری، جامعهای آماری از افراد با تجربه کاربری مناسب از بازیهای سبک معمایی ماجراجویی در - نظر گرفته وسپس پرسش نامهای طراحی و جامعه آماری هدف مورد پرسش قرار گرفتند. در این آزمون برخط، شرکت کنندگان ابتدا به سوالاتی برای اعتبارسنجی تجربه کاربری و تجربه بازی نامه پاسخ دادند. سپس سوالاتی در زمینه تجربه غوطهوری افراد شرکت کننده مطرح شد تا از تجربه این حس در کاربران اطمینان حاصل شود. در نهایت عواملی که از نظر کاربران در ایجاد این حس موثر بوده است، شناسایی و با تحلیل نتایج، به صوررت اولویت بندی شده مشخص شدند.

لینک کمکی