طراحي بازي با ابزار کم هزينه براساس بيوفيدبک درافزايش حفظ تعادل ايستايي: يک مطالعه ي اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي بازي با ابزار کم هزينه براساس بيوفيدبک درافزايش حفظ تعادل ايستايي: يک مطالعه ي اوليه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی ازنیازهای اساسی انسان برای برقراری ارتباط فعالیت و بقای زندگی حرکت می باشد حفظ ت عادل ازنیازهای پایه ای انسان برای حرکت کردن است ازموارد ضروری برای حفظ تعادل حفظ تعادل هنگام ایستادن است به علت برخی اختلالات و بیماری های عصبی عضلانی نظیر ام اس و پارکینسون ممکن است قابلیت حفظ تعادل افراد درهنگام ایستادن کاهش یابد همچنین دربعضی ازورزشها نظیر اسکی حفظ ت عادل و افزایش مهارت فرددرحفظ ت عادلش میتواند کمک شایانی به بهبود وضعیت ورزشکار و کاهش خسارت ناشی ازدست دادن تعادل وی کند ازاین رو کمک به افزایش کنمترل تعادل دراین گونه افراد حائز اهمیت است یکی ازروشهای ا فزایش این مهارت استفاده ازپس خورد زیستی یا بیوفیدبک است بیوفیدبک فنی است که درآن فرد اموزش می بیند تاچگونه به طور ارادی اعمال غیرارادی نظیر نرخ ضربان قلب و استرس را کنترل کند درانی مطالعه ازروش بیوفیدبک بینایی جهت بهبود کیفیت کنترل یک عمل ارادی یعنی حفظ تعادل ایستایی استفاده شده است نتایج نشان میدهد که استفاده ازبیوفیدبک میتواند بطور معنی داری باعث افزایش میزان کنترل درحفظ تعادل ایستایی گردد

لینک کمکی