کنترل شخصيت هاي ديني دربازي هاي رايانه اي؛فرصت ها و چالشها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کنترل شخصيت هاي ديني دربازي هاي رايانه اي؛فرصت ها و چالشها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه بازیهای رایانه ای درکنار سرگرم سازی کاربران خود نقش اموزش هدایت گری و فرهنگ سازی را نیز برعهده گرفته اند این ظرفیت عظیم امکان ارایه محتوایی برامده ازباورها و اموزه های مقبول و پذیرفته شده ازسوی سازندگان بازیهای رایانه ای را به منظور ارتقای نگرش مذهبی و افزایش اطلاعات دینی درکاربران این رسانه ازطریق امکان یگانگی کاربر با شخصیت درون بازی فراهم آورده است ازجمله موضوعاتی که امکان ارایه دراین رسانه نوظهور را دارد پرداختن به شخصیت های دینی و بازنمایی موقعیتهای منحصربفرد آنها درتعامل با افراد و شرایط متفاوت و کنترل آنها ازسوی کاربران بازیهای رایانه ای است ازاین رو پرسشی که این قماله درصدد طرح آن می باشد این مسئله است که بازنمایی شخصیت های دینی و همچنین کنترل آنها ازسوی کاربران بازیهای رایانه ای چه پیامدهایی را میتواند به همراه داشتهب اشد به عبارت دیگر این مقاله تلاش می کند ضمن معرفی محاسن و ویزگیهای امکان کنترل شخصیتهای دینی دربازیهای رایانه ای معایب این رویکرد را نیز موردتوجه قراردهد برای بررسی این مساله روش توصیفی تحلیلی انتخاب شده است که درنهایت نشان میدهد کنترل شخصیت دینی ازسوی کاربران درکنار مزایای متعددی چون اشنایی کاربران با شخصیتهای دینی انتقال اموزه های مذهبی و همچنین امکان خلق تجربه دینی باخطراتی چون وهن شخصیتهای دینی تقدس زدایی و عدم امکان پرداخت مناسب که درنهایت منجر به خلق تجربه ای متفاوت بااهداف اصلی سازندگان بازی رایانه ای شود مواجه است

لینک کمکی