مروري براهميت حقوق مالکيت فکري دررشد اقتصادي صنعت بازيهاي رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مروري براهميت حقوق مالکيت فکري دررشد اقتصادي صنعت بازيهاي رايانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

قرن بیستم شاهد افزوده شدن پی درپی موضوعات جدید به حوزه مالکیت فکری بودها ست حمایت ازنرم افزارهای کامپیوتری تجارت الکترونیک و قابلیت ثبت میکروارگانیزم به عنوان اختراع را ازجمله نمونه گسترش حوزه مالکیت فکری میتوان نام برد حمایت ازحقوق اختراع و ارزش قائل شدن برای مالکیت فکری اثرایجادکننده انگیزه برای نیروی کار و بهره وری بیشتر و درنتیجه پیشرفت اقتصادی میشود ضعف نظام مالکیت فکری درایران اثار زیانباری براقتصادکشور داشته است درشرایط فعلی اقتصادکشور بیشتر شرکت های خارجی و برخی شرکت های خصوصی داخلی ازتلاش درراستای افزایش سرمایه گذاری ها به ویژه درزمینه صنایعی که حقوق مالکیت فکری ازاهمیت بالایی برخوردار است بازمانده اند مطالعات مختلف درکشورهای درحال توسعه ن شان داده که ضعف سیستم مالکیت فکری دلیل اصلی چنین انحرافاتی درجریان سرمایه های خارجی است هدف ازاین مقاله بررسی اهمیت حمایت ازحقوق مالکیت فکری بررشد اقتصادی و پایداری درصنعت بازی های رایانه ای است دراین مقاله تنها به مقوله حمایت ازحقوق مالکیت فکری پرداخته شده است نتایج بررسیهای صورت گرفته ازمطالعات کتابخانه ای و داده های اماری منابع معتبر جهان حاکی ازآن است که حمایت ازحقوق مالکیت فکری اثرمثبت بررشد اقتصادی دارد

لینک کمکی