مشارکت علمي جلوه ايي از سياست جنايي مشارکتي در قبال بازي هاي رايانه ايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مشارکت علمي جلوه ايي از سياست جنايي مشارکتي در قبال بازي هاي رايانه ايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بازی های رایانه ایی فرصتی جدید برای ارائه افکار خود آگاه و ناخودآگاه افراد است، به فرآخور آن مشارکت علمی را می توان یکی از مصادیق بارز سیاست جنایی مشارکتی کشور عزیزمان ایران است که اقداماتی هرچند کوچک را در زمینه بازی هایرایانه ایی صورت داده است. غیردولتی بودن و همکنش های مردمی از مهمترین خصیصه های این نوع از سیاست مشارکتی است. ارائه مصادیق این رویکرد از جمله اهدافی است که در این مقاله با روش کتابخانه ایی و توصیفی تحلیلی بدان پرداخته شده است. استفاده هر چه بیشتر از مشارکت های علمی مردمی، برپایی منظم سمینار ها و ارائه و تدوین راهبرد ها و برنامهریزی در این مورد از جمله نتایج بدست آمده در این مقاله است که در چارچوب بخش نتایج بدان پرداخته شده است. انتظار می رود با بهره گیری از این سیاست و ترقی هر چه بیشتر آن، اهداف سیاست جنایی مشارکتی در بخش پاسخ های اتخاذی در برابر پدیده های مجرمانه موجود در بازی های رایانه ایی مد نظر قرار گیرد.

لینک کمکی