وقش زن در بازي هاي رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن وقش زن در بازي هاي رايانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ارتباط زنان و بازیهای ویدیویی درسالهای اخیر توجه گسترده ی اکادمیک و اجتماعی را به خود جلب کرده استدراین میان نقش زنان دربازیهای ویدیویی مقوله تحقیقاتی مهمی دردهه های اخیر بوده است هدف ازانجام این پژوهش بررسی محتوایی نقش زنان دربازیهای رایانه ای بود روش انجام ا ین پژوهش تحلیل محتوایی نقش زنان و بااستفاده ازمنابع متنی و کامپیوتری و بررسی بازیهای کامپیوتری بود دراین شیوه پژوهشی تحقیقات پیشین که به بررسی این موضوع پرداخته بودند انتخاب شدند و تحت بررسی و مرور بیشتر قرارگرفتند نتایج نشان داد نوع خاص استفاده ازشخصیت زنان دراین بازیها مشابه نوع تفکر انسانها درزمانهای بسیاردور و زمانی است که زن موقعیت فعلی را دربسیاری ازجوامع نیافته بود و تنها نقشی حاشیه ای داشت یافته های این بررسی نشان داد که نقش زن دراین رسانه ی نوظهور بسیارظاهری کمرنگ خوارشده و اغواگرانه است و زنان به عنوان هدیه هایی جهت برد مردان دربازی به آنها تقدیم میگردند این تحقیق برساخت و طراحی بازیهای رایانه ای مناسب با نقش و حضور مناسب زنان تاکید دارد

لینک کمکی