هوشمندترين جذابترين هوش مصنوعي: روشي وفقپذير برخط براي تعيين سطح پوياي هوشمندي عاملهاي غير بازيکن با توجه به مهارت بازيکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن هوشمندترين جذابترين هوش مصنوعي: روشي وفقپذير برخط براي تعيين سطح پوياي هوشمندي عاملهاي غير بازيکن با توجه به مهارت بازيکنان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بازیهای رایانهای را به جرأت میتوان یکی از پرمخاطبترین برنامههای چندرسانهای دانست که در بین مخاط بین خودمرزی نمیشناسد و بدون شک از تاثیرگذارترین رسانههای دنیا به حساب میآید. این جذابیت را میتوان منتج از فاکتورهاییچون هوشمصنوعی مناسب، گیم پلی جذاب، داستان درگیر کننده و جلوههای بصری و گرافیکی بازی دانست. از همین رو - پژوهشگران در مقالات متعددی به دن ال ارتقاء میزان جذابیت بازیها از طریق ارائهی روشها، ایدهها و چارچوبهایی در هر کدام از فاکتورهای گفته شده بودهاند. در این مقاله ما به یکی از بخشهای بسیار اساسی ساختار بازی های رایانه ای یعنیهوش مصنوعی خواهیم پرداخت، و هدف ما پوشش دادن به یکی از چالشهای موجود یعنی وفق پذیری برخط میزان هوشمندی عاملهای بازی به صورتی که در عین بروز هوشمندی با ترازی مناسب ، لذتبخش نیز باشد، خواهد بود. با توجه به اینکه روش سنتی در هوشمندسازی عاملهای بازی استفاده از ماشین حالت است، روشی که ما در این مقاله ارائه خواهیم داد ) IEAI ( از همین ساختار هوشمندسازی بهره میبرد با این تفاوت که اولاً از چندین ماشین حالت)م.ح( بهره خواهد برد و ثانیاً به صورتی پویا و با توجه به میزان سودمندی که از به کارگیری هر کدام از م.حها در گامهای پیشین بهدست آورده است در گام بعد استفاده خواهد نمود و این روند به ازای هر گام در طول بازی ادامه خواهد یافت

لینک کمکی