اثرات خصوصيات هيسترزيس آلياژهاي حافظه دار شکلي سوپرالاستيک بر روي عملکرد لرزه اي قاب فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اثرات خصوصيات هيسترزيس آلياژهاي حافظه دار شکلي سوپرالاستيک بر روي عملکرد لرزه اي قاب فولادي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ویژگی اصلی آلیاژهای حافظه دار شکلی که سبب علاقه مندی مهندسین عمران برای استفاده از آن در مباحث لرزه ای شده، داشتن خاصیت فوقارتجاعی یا سوپرالاستیک می باشد. توانایی بازگشت کامل به حالت اولیه حتی تحت کرنش های بزرگ بدون داشتن کرنش پسماند رفتار فوقارتجاعی گفته می شود. در کاربردهای لرزه ای خصوصیات هیسترزیس ماده نقش مهمی را در تعیین پاسخ سازه ایفا می کند. با توجه به تحقیقاتانجام شده خصوصیات هیسترزیس آلیاژهای حافظه دار شکلی کاملاً به ترکیب شیمیایی، روند تولید و سرعت بارگذاری آن وابسته می باشد. در اینتحقیق اثرات تغییرات خصوصیات هیسترزیس آلیاژهای حافظه دار شکلی بر روی عملکرد لرزه ای قاب چهار طبقه فولادی مهاربندی شده موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی