ارتباط فرم و عملکرد نمايشگاه هاي بين المللي مبتني بر تکنولوژي (نمونه موردي منطقه آزاد انزلي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارتباط فرم و عملکرد نمايشگاه هاي بين المللي مبتني بر تکنولوژي (نمونه موردي منطقه آزاد انزلي) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

جدایی از تکنولوژی یا هنر ، هر دو غیر مطلوب و غیر صحیصح است. درک این که تکنولوژی برای خدمت بهتر به انسان کمک می کند ، امری اساسیاست. این امر هیج جا حقیقی تر از پیوند میان دو مقوله معماری و سازه نیست. پیوندی بین زیبایی و علم که برای تأمین اساسی ترین نیازهای مادی و معنویبشر بوجود می آید. فارغ از اینکه فضاهای نمایشگاهی در چه محیطی طراحی و ساخته می شوند، فرم و عملکرد این فضا دارای اهمیت ویژه ای می باشد.از آنجایی که فضای نمایشگاهی، مکانی برای بازتاب دستاوردهای تکنولوژیکی بوده و نقش و عملکرد آن متمایز از سایر عملکردهای شهری میباشد.استفاده از تکنولوژی در فرم معماری آن، امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. در حال حاضر مراکز موجود در کشور فاقد چنین جنبه هایی می باشند.نمایشگاه، مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است. مناطق آزاد تجاری- صنعتی، از نمایشگاه هایبین المللی به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی امکانات خود به سرمایه گذاران خارجی بهره می گیرند. ضرورت ایجابمی کند که اینگونه مناطق نقش فعال تری در معرفی امکانات خود به کشورهایی که بالاترین سهم را در سرمایه گذاری به خود اختصاص داده اند، ایفا نمایند.

لینک کمکی