بررسي تأثير الياف فورتا بر مقاومت فشاري بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تأثير الياف فورتا بر مقاومت فشاري بتن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بتن به عنوان پرمصرفترین ماده بعد از آب، در اکثر کشورها جزء جدانشدنی از ساخت و ساز محسوب می شود. تاکنون مطالعات زیادی در زمینهبهبود کیفیت بتن انجام شده است، که اکثر آنها تغییر در ترکیب بتن (که به آن طرح اختلاط بتن گفته می شود) را بررسی کرده اند، با این حالاستفاده از افزودنی ها و همچنین جایگزین کردن مصالح متداول مورد استفاده در بتن با مصالح جدید، همیشه مورد توجه بوده است. در این تحقیقنیز تأثیر الیاف فورتا بر مقاومت فشاری نمونههای بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. الیاف با 3 میزان مختلف یعنی 2، 4 و 6 کیلوگرم در متر مکعببه نمونه های بتنی افزوده شده اند. نمونه ها پس از ساخت به مدت 28 روز در حمام آب عمل آوری شده اند و پس از آن تحت آزمایش مقاومتفشاری قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزودن الیاف مقاومت فشاری نمونه ها را نسبت به نمونه شاهد افزایش داده است به گونه-ای که استفاده از2، 4 و 6 کیلوگرم الیاف در متر مکعب بتن مقاومت فشاری را به ترتیب 7.7، 16.5 و 17.2 درصد نسبت به نمونه های شاهد بهبودو 6 داده است.

لینک کمکی