بررسي تأثير روشنايي محيط بر ميزان امنيت محيط هاي پياده مدار (نمونه مورد مطالعه: بافت قديم مرودشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تأثير روشنايي محيط بر ميزان امنيت محيط هاي پياده مدار (نمونه مورد مطالعه: بافت قديم مرودشت) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

با گسترش زندگی ماشینی نیاز به پیاده روی بیشتر شده تاجایی که برنامه ریزان شهری سعی در ارائه روش هایی برای تشویق افراد به پیاده روی می کنند. پیاده روی نه تنها باعث کاهش ترافیک و کاهش آلودگی می شود، بلکه برسلامتی افراد جامعه نیز تأثیر دارد. یکی از عواملی که بر انتخاب افراد برای پیاده روی تأثیر می گرذارد احساس امنیت آنها در محیط می باشد که این امنیت بر اساس ادبیات موجود تحت تأثیر میزان روشنایی محیط قرار دارد. در پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روشنایی محیط بر میزان امنیت محیط های پیاده مدار نگارنده سعی دارد که بررسی نظرات ساکنان بافت قدیم مرودشت به عنوان نمونه مورد مطالعه در مورد تأثیر روشنایی محیط بر امنیت محیط بپردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه میزان تأثیر این متغیر سنجیده شده و نتایج بیانگر آن است که 30 درصد افراد پاسخ دهنده تأثیر آنرا متوسط دانسته و تنها 12.5 درصد تأثیر آن زیاد می دانند که نشان دهنده آن است که دربافت قدیم شهر مرودشت میزان روشنایی محیط تأثیر کمی بر امنیت محیط داشته و این بیانگر کیفیت مناسب روشنایی معابر در بافت قدیم شهر مرودشت می باشد.

لینک کمکی