بررسي چالش هاي حاشيه نشينان در شهرهاي ميانه اندام و در حال رشد نمونه موردي: شهر ابهر (استان زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي چالش هاي حاشيه نشينان در شهرهاي ميانه اندام و در حال رشد نمونه موردي: شهر ابهر (استان زنجان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حاشیه نشینی پدیده ای است که در اکثر شهرهای جهان (بویژه شهرهای جهان سوم) وجود دارد و همواره برای مسئولان شهری مشکلات وسایل ادیده ای را به یار می آورد. این پژوهش با هدف بررسی چالش های حاشیه نشینی در شهر ابهر واقع در استان زنجان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1050 خانوار حاشیه نشین ابهر می باشد که تعداد 50 خانوار به عنوان جامعه نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. تحقیقاتی که توسط پژوهشگران انجام پذیرفته حاکی از آن است که حاشیه نشینان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبوده و بار تکفل زیادی را به دوش می کشند. اولویت بندی چالش های حاشیه نشینی نیز نشان می دهد که عدم برخورداری از شغل های دائم و در پی آن مشکل مالی و درآمد کم و از همه مهمتر بیکاری، از مهمترین چالش های حاشیه نشینان به شمار می روند. و در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، چالش های حاشیه نشینان به ترتیب اهمیت در قالب پنج دسته، چالش های اقتصادی، چالش های اجتماعی- فرهنگی، چالش های زیستی، چالش های آموزشی- بهداشتی و چالش های رفاهی طبقه بندی شده اند که چالش های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی به عنوان مهمترین چالش حاشیه نشینان قابل شناسایی است.

لینک کمکی