بررسي خواص هيدروشيميايي منابع آب زيرزميني دشت بيرجند براي مصارف کشاورزي و صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي خواص هيدروشيميايي منابع آب زيرزميني دشت بيرجند براي مصارف کشاورزي و صنعتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

محدوده مورد مطالعه در دشت بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، واقع شده است. در این تحقیق به بررسی خواص هیدروشیمیایی آب زیرزمینیدرچاه های آب دشت بیرجند برای مصارف کشاورزی و صنعتی پرداخته شده است. جهت انجام مطالعه، از 29 حلقه چاه نمونه برداری شد وپارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونهها اندازه گیری گردید. مقادیر FC, TDS و Mg در بیشتر نمونه ها بیش از حد مجاز می باشد. باتوجه به نتایج آزمایشات کیفیت آب در بیشتر نمونه ها برای مصارف کشاورزی مناسب بوده و شرایط کلی آب زیرزمینی دشت بیرجند برای مصارف صنعتینسبتا جرم گذار و در برخی موارد متمایل به خورندگی مشاهده شد.

لینک کمکی