بررسي دعاوي و اثرات مخرب آن بر روي کيفيت ساخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي دعاوي و اثرات مخرب آن بر روي کيفيت ساخت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ادعا به معنی مطالبه است و در قراردادهای پیمانکاری به مواردی گفته میشود که در اسناد پیمان به آن موارد نپرداخته و یا تفسیرهای مختلفی از آنموارد وجود دارد. این موارد را ادعا می گویند. کمبود و در نظر نداشتن پارهای ردیف ها و مسائل قراردادی، منشا بروز اختلاف بین طرفین پیمان می گرددو زمینه ادعا را فراهم می کند. با توجه به اینکه بودجه های عمرانی بخش عمده ای از بودجه سالیانه ی کشور را شامل می شود ، اتمام و بهره برداری بهموقع از پروژه ها می تواند سهم بزرگی در پیشرفت کشور داشته باشد . پروژه های زیادی وجود دارند که به دلیل بروز ادعا و اختلاف بین کارفرما وپیمانکار دچار توقف و تاخیر گردیده که ثمره ی آن هدر رفت سرمایه های ملی می باشد . در این تحقیق عوامل و ریسک های تاثیرگذار در ایجاداختلاف و ادعا در قراردادهای مسکن مهر با طرح پرسشنامه در میان جامعه آماری تحقیق که شامل پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران طرح مذکور میباشد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس آمار و نتایج به دست آمده، علل بروز دعاوی و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل طبقه بندی گردیده وریسک های بحرانی شناسایی شده و در نهایت پاسخ هایی به این ریسکها به منظور کاهش و حل این موارد ارائه داده شده است.در پژوهش حاضر تاثیرریسک های ناشی از دعاوی بر کیفیت ساخت در پروژه های عمرانی به روش حالت شکست و تحلیل اثر بیان شده که به مهمترین آنها پاسخ داده شدهاست.

لینک کمکی