بررسي رابطه عناصر معماري در طراحي داخلي آشپزخانه با ميزان خستگي بانوان (نمونه موردي بانوان ساکن تنکابن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه عناصر معماري در طراحي داخلي آشپزخانه با ميزان خستگي بانوان (نمونه موردي بانوان ساکن تنکابن) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

طراحی داخلی به ویژه طراحی داخلی خانه را میتوان در زمره پیچیده ترین مسائلی طبقه بندی کرد که یک معمار یا طراح با آن روبرو است. دراین میان آشپزخانه را می توان برخوردار از ویژگی هایی دانست که آن را به نوعی از میان سایر فضاهای خانه شاخص تر می کند. حضور و بانوان درفضای آشپزخانه و ارتباط تکتک افراد خانه با این فضا سبب می شود که این فضا را به صورت جداگانه بتوان مورد تحلیل فضایی قرار داد .بهعبارتی این فضا در عین برخورداری از یک کاراکتر ویژه همانند سایر فضاهای خانه، به عنوان فضایی که حضور تمام افراد خانواده در آن رادر یک زمان واحد یا در زمان های مختلف می توان انتظار داشت، شیوه طراحی و کیفیت های فضایی مطلوب خود را می طلبد. امروزه با توجه به شاغلبودن بیشتر بانوان ، خستگی آنها یکی از ارکان تاثیرگذار بر روی فعالیت های منزل از جمله آشپزی می باشد و اگر طراحی آشپزخانه خود بر اینخستگی بیفزاید باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی زناشویی می گردد،هدف از انجام این مطالعه بررسی بررسی رابطه عناصر معماری مانند نور،رنگ وطراحی فضای در طراحی داخلی آشپزخانه بر میزان خستگی بانوان روستای کراتکله شهرستان تنکابن می باشد که با استفاده از همبستگی پیرسونمورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که این متغیرها با خستگی بانوان رابطه دارند.مهندسان معماری و طراحان منازل می تواننداز نتایجاین پژوهش برای طراحی آشپزخانه های مناسب با نیازهای بانوان استفاده نمایند.

لینک کمکی