بررسي رفتار برشي خاک رسي مسلح شده با ستون هاي سنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رفتار برشي خاک رسي مسلح شده با ستون هاي سنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

ستون های سنگی بعنوان یک گزینه ایده آل جهت بهسازی خاک های لایه ای سست، رس ها و ماسه های لای دار شل به شماره می روند. با اجرای ستون های سنگی در این گونه خاک ها به سطح مناسبی از مقاومت برشی، پایداری در شیروانی مقدار نشست مجاز و ضریب ایمنی در روانگرایی می توان رسید. هدف از این تحقیق بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی خاک های رسی نرم مسلح نشده و مسلح شده با ستون های سنگی می باشد. برای این منظور یک سری آزمایش های برش مستقیم بزرگ مقیاس بر روی خاک رسی که به وسیله تعداد و آرایش مختلفی از ستون های سنگی مسلح شده است، صورت گرفته و تأثیر متغیرهایی چون تعداد و قطر ستون ها و همچنین دانه بندی مصالح سنگی استفاده شده در ستون های سنگی بر مقاومت برشی این خاک ها در فشارهای قائم مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که مسلح کردن خاک رسی با ستون سنگی باعث افزایش مقاومت برشی آن می شود و میزان این بهبود در مقاومت برشی وابستگی زیادی به فشار قائم دارد، بطوری که با افزایش فشار قائم افزایش می یابد. همچنین، نتایج نشان می دهد که با افزایش قطر و تعداد ستون های سنگی مقاومت برشی خاک رسی مسلح شده با ستون های سنگی افزایش می یابد، ولی نرخ این افزایش در فشارهای قائم بالا کم تر است. همچنین، ستون های سنگی با سنگدانه های درشت تر عملکرد برشی بهتری نسبت به ستون های سنگی با دانه بندی ریزدارند.

لینک کمکی