بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن (CFT) داراي سخت کننده هاي طولي و پرشده با بتن مسلح به الياف فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن (CFT) داراي سخت کننده هاي طولي و پرشده با بتن مسلح به الياف فولادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از ترکیب مصالح در ساخت سازه ها به منظور سبک سازی، افزایش کارایی و سرعت ساخت متداول شده است. در این میان ستون هایفولادی پرشده با بتن در مقایسه با ستونهای مدفون در بتن دارای مزایایی از قبیل عدم نیاز به قالب بندی و میلگرد گذاری، اثر محصورکنندگی فولادبر بتن، شکلپذیری و جذب انرژی بالا، کاهش افت و خزش بتن، سرعت ساخت بالا و ظرفیت باربری مناسب هستند. به دلیل عملکرد مطلوبستون های CFT مطالعات زیادی در زمینه تقویت آنها صورت پذیرفته است که از جمله آنها می توان به نصب صفحات سخت کننده طولی بر روی جداره فولادی و افزودن الیاف فولادی به بتن پر کننده اشاره کرد. در این پژوهش، با استفاده از نرمافزار المان محدود ANSYS، رفتار ستون های CFT مسلح به الیاف فولادی و سخت کننده های طولی و مقایسه آن با ستون های CFT ساده مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور اثرپارامترهای مختلف مانند تعداد و ابعاد سخت کننده ها، درصد الیاف فولادی و لاغری ستون با اندازههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان می دهد که ستون های CFT مسلح به الیاف فولادی و سخت کننده های طولی، عملکرد به مراتب بهتری نسب به ستونهای CFT ساده، از نظر ظرفیت باربری، شکل پذیری و جذب انرژی از خود نشان می دهند.

لینک کمکی