بررسي عامل بومي گرايي بر پيام رساني در پايانه هاي مسافربري دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عامل بومي گرايي بر پيام رساني در پايانه هاي مسافربري دريايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

با بررسی دریافت پیام و نحوه ادراک انسان از محیط، بعد کالبدی انسان و کانال های ادارکی در او و هم چنین برداشت وی از انواع پیام ها، شناختهمی شود. هنگامی که در یک مکان پرازدحام و پراغتشاش مانند پایانه های مسافربری دریایی به تلاشی در جهت انتقال هرچه بهتر پیام به مخاطب میرسیم، لاجرم این پرسش در ذهن پژوهش گر نقش می بندد که چه عواملی، برهدایت مسافران و پیام رسانی در پایانه ها تاثیرگذار می باشند؟ در اینپژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی به تعریف ادراک و نحوه ادراک انسان از محیط و همچنین پایانه های مسافربری دریایی می پردازیم، ساختار پیامو ویژگی های آن را بیان کرده و عوامل تاثیر گذار بر پیام رسانی با حضور کاربران در پایانه های مسافربری دریایی را بررسی می کنیم. و به این نتیجهمی رسیم که معماری بومی و تلفیق آن با محیط، استفاده از فرم ها و مصالح خاص منطقه می تواند در ادراک مسافران از محیط و فضا تاثیر بگذارد.ترکیب فرم و نمادهای بومی، دید زیباشناسانه بوجود آورده و اغتشاشات بصری و سردرگمی های محیطی را از بین می برند. و تشویش و اضطرابرا از مسافران بدور کرده و حس تعلق به مکان را بوجود می آورد و در پیام رسانی صحیح پایانه های مسافربری سهم بسزایی دارد.

لینک کمکی