بررسي عملکرد چشمه اتصال مياني با اتصالات Kaiser و مقايسه رفتار آن با اتصالات متعارف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عملکرد چشمه اتصال مياني با اتصالات Kaiser و مقايسه رفتار آن با اتصالات متعارف :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اتصالات متعارف در زلزله Northridge عملکرد ضعیفی از نظر شکلپذیری و اتلاف انرژی از خود نشان داده و عموماً دچار شکست ترد از ناحیه جوش بال تیر به ستون گردیدند. در چاره اندیشی برای اجتناب از موارد مشابه در زلزلههای آتی محققین نوع جدیدی از اتصال به نام اتصال کایزر را معرفی نمودند که در راستای تقویت اتصال می باشد. در مقاله حاضر، رفتار چرخهای اتصالات کایزر در نرم افزار المان محدود ANSYS مورد مقایسه قرار گرفت، و تاثیر افزایش سختی چشمه اتصال از طریق افزایش ضخامت ورق مضاعف بر روی این اتصالات بررسی گردید. همچنین مطالعهای به منظور بررسی رفتار این اتصالات با اتصالات متعارف فولادی انجام پذیرفت. نتایج مطالعات نشان داد که در اتصالات کایزر برخلاف اتصالات متعارف تمرکز تنش در قسمت انتهایی کایزر به سمت تیر بود و تنش به دور از بر ستون انتقال یافت. این مطلب بیانگر این امر میباشد که اتصالات کایزر در راستای تقویت اتصال، توانایی انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به محدودهای دور از بر ستون را دارا می باشند.

لینک کمکی