بررسي عوامل موثر در طراحي ساختمان هاي اداري محيط هاي شهري از منظر توسعه پايدار اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر در طراحي ساختمان هاي اداري محيط هاي شهري از منظر توسعه پايدار اجتماعي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فضاهای شهری به عنوان محملی برای تعاملات اجتماعی شهروندان در جهت پایداری شهرها مطرح شده است؛ چرا که یکی از اشکالات عمده درنظام شهری مسئله شهروندی و بازگرداندن روحیه فعال شهروندان میباشد. مردم با محیط زیستشان که پیوستگی بسیاری با تاریخ آن دارد در آمیختهاند. منبع این احساس هویت، معماری شهر و داستان پیچیده آن است. معماران، طراحان محیط و طراحان شهری، محیط را با هدف تامین فرصتهایی برای روابط شخصی طراحی می کنند در این بین ساختمان های اداری نقش عمده ای در ایجاد این ارتباطات ایفا می نمایند. اگر نظام هایاجتماعی و اداری استفاده از این محیط ها را حمایت کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که از قابلیت های پیش بینی شده محیط استفاده شود. درصورت نبود چنین حمایتی، احتمال استفاده از خدمات موجود به میزان قابل توجهی تقلیل می یابدلذا در این پژوهش که برمبنای مطالعات کتابخانهای بنا نها شده است، تلاش می گردد به بررسی الگوهای تاثیرگذار مفید در طراحی محیط های اداری پرداخته شود ، تا گامی کوچک در جهتطراحی هرچه بهتر و ارتقا روحیه فعال شهروندی برداشته شود.

لینک کمکی