بررسي عومل موثر بر توسعه پايدار گردشگري شهرستان جلفا بر نگرش بر ويژگي هاي انساني، طبيعي و زيست محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عومل موثر بر توسعه پايدار گردشگري شهرستان جلفا بر نگرش بر ويژگي هاي انساني، طبيعي و زيست محيطي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود و یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند به طوری که با ایجاد فرصتی راهبردی به اقتصاد تنوع بخشیده و موجب اشتغال زایی و درآمد می شود. پژوهش ها و تحقیقات ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارنده ی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است بدین دلیل، سیاست توسعه پایدار گردشگری امروزه رویکردی عمومی است که دست اندرکاران امر گردشگری به آن توجه کردند تا گردشگری از لحاظ بوم شناختی در بلند مدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خود کفا و از دیدگاه های اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نوید بخش باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری شهرستان جلفا با استفاده از مدل SWOT و پیشنهاد راهکارهای مناسب در جهت توسعهگردشگری شهرستان و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار است. از اهداف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت پتانسیل ها و فرصتها، همچنین بررسی ضعفها و تهدیدهایی که گردشگری شهرستان با آن مواجه است، بوده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل SWOT در شهرستان جلفا، تعداد 12 فوت و 10 ضعف داخلی و 11 فرصت و 10 تهدید خارجی را نشان می دهد. در مجموع تعداد 23 فوت و فرصت به عنوان قابلیت ها و مزیت ها و 20 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگاها در محیط داخل و پیرامون شهرستان وجود دارد، که با بازنگری و سیاست های مناسب می توان ضعف ها و تهدیدها را با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها رفع نمود.

لینک کمکی