بررسي مفاهيم مکان و نامکاني در معماري و شهرسازي سنتي و مدرن ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مفاهيم مکان و نامکاني در معماري و شهرسازي سنتي و مدرن ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بیگانگی انسان مدرن، پدیدار شدن هویت های چهل تکه، مرگ باورها، نبود سابقه های ذهنی از فضاها و ... همگی حاصل برخورد با شیوه ای ازفرایندهای عصر مدرن در مواجهه با شهر و فضاهای شهری است که بدون توجه به حقیقت های ذات هستی به دنبال واقعیت هایی اساسا دنیوی بوده استکه جدایی سوژه از ابژه، جدایی انسان از طبیعت و به تبع ان جدایی انسان از خالق خود را رقم زده است. این پژوهش به بررسی عوامل مکان و حستعلق به محیط و فضاهای شهری در شهرهای سنتی و به تبع آن ریشه های پیدا و ناپیدای لامکانی در دنیای شهرهای امروزی را از منظری پدیدارشناسانهو تفاوت های انسان مدرن و سنتی را در مواجعه با اینگونه فضاها مورد کنکاش قرار می دهد و در نهایت مدلی از فرایند تحقیق برای نشان دادن عواملتاثیر گذار در مکان و لامکانی فضاهای شهری ارائه می دهد.

لینک کمکی