بررسي مهندسي ارزش در پروژه هاي حمل و نقل کشورآمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مهندسي ارزش در پروژه هاي حمل و نقل کشورآمريکا :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های استراتژیک هرکشور، صنعتی توانمند است که به کمک مدیریت صحیح و درایت اقتصادی و ایجادبسترهای زیربنایی مناسب از طریق احداث بزرگراه ها، جاده های شهری، راه های دسترسی، پلها و... و همچنین ایمن سازی آنها می تواند به عنوان یکیاز صنایع مهم و کلیدی در هرکشور مطرح گردد. از طرفی هزینه های بسیار بالای پروژه های حمل و نقل ، به عنوان یکی از زیرساخت های اساسیهر کشور بخش قابل ملاحظهای از منابع ملی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین یکی از گزینه های پیشرو استفاده از تکنیک مهندسی ارزش بهعنوان یک روش کارا در مدیریت پروژه است . مهندسی ارزش که گاهی آنرا با عناوینی نظیر متدولوژی یا آنالیز ارزش نیز بیان می کنند، یککوشش سازمان یافته و سیستماتیک برای تحلیل عملکردهای یک سیستم به منظور رسیدن به عملکردهای واقعی با کمترین هزینه ممکن بودهکه مبتنی بر رویکرد حل مساله به صورت خلاقانه می باشد. گرچه مهندسی ارزش از حدود پنجاه سال پیش در کشورهای پیشرفته برای تحلیلعملکرد یک محصول یا خدمت و ارائه یک گزینه قابل قبول با کمترین هزینه مطرح و در پروژههای مختلف بکار گرفته شده، ولی در کشور ما فقطدر سالهای اخیر به اهمیت موضوع پرداخته شده و گامهای نخستین برای کاربرد آن برداشته شده است. در سالهای اخیر علیرغم افزایش حجم اعتباراتو بودجه پروژه های حمل و نقل، میزان احداث راهها روند نزولی داشته است. لذا حجم عظیم منابع مالی و انسانی که در این پروژه ها بکار گرفتهمیشود پتانسیل چشمگیری برای بکارگیری اصول مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل را فراهم می سازد .این مطالعه سعی نموده خواننده را با کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل آشنا سازد. هدف از این مقاله، خلاصه نمودن فعالیت ها وکاربردهای انجام پذیرفته در زمینه مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل کشور آمریکا می باشد. در بسیاری از این پروژه ها از مهندسی ارزشدر برنامه ریزی، طراحی و فازهای ساخت و اجرا استفاده شده است.

لینک کمکی