بررسي ميداني و برآورد نرخ ايجاد سفر کاربري هاي باراندازي در کلانشهرهاي کشور (مطالعه موردي: اراضي شهر آفتاب، تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ميداني و برآورد نرخ ايجاد سفر کاربري هاي باراندازي در کلانشهرهاي کشور (مطالعه موردي: اراضي شهر آفتاب، تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بررسی وضعیت اخیر حملونقل بار و کالای شهری نشان میدهد، عموماً این بخش با دو مشکل عمده ضعف در مدیریت یکپارچه و توزیعنامتناسب کالا و باراندازی مواجه است. در طول سالهای گذشته، ورود، نگهداری و توزیع مجدد کالاها فاقد نظام و سازماندهی مشخصی بوده واین موضوع سبب افزایش هزینه ها (هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و غیره) و بروز مخاطراتی نظیر نگهداری مواد خطرناک در داخل محدودهشهر گردیده است. دراینمیان، ابهام در وضعیت تولید و جذب سفر در این نوع از کاربری های زمین به نحوه برنامه ریزی حمل ونقل در آن دامن زدهاست. این مقاله تلاش نموده است تا برآورد کمی از نرخ سفرسازی در کاربری های باراندازی داشته باشد. نتایج نشان می دهد که نرخ ایجاد سفر بهازای صد متر مربع در بصورت کمینه برابر با 0.22 و در حالت بیشینه برابر با 0.30 محاسبه گردیده است. نتایج این مقاله می تواند در جهت برنامه ریزی هدفمند ایجاد مراکز باراندازی جهت نگهداری و باز توزیع کالاها گام بردارد.

لینک کمکی