بررسي نقش فضاهاي جمعي در افزايش تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي تفريحي توريستي- اقامتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش فضاهاي جمعي در افزايش تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي تفريحي توريستي- اقامتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مجتمع های تفریحی- توریستی ازجمله مکان هایی میباشند که میبایست کیفیت فضایی مناسبی داشته و دارای فضاهای لذت بخش، امن، و خاطره انگیزی بودهاستفاده کنندگان این فضاها میبایست به خوبی آن را احساس کنند. فضاهای جمعی از جمله فضاهایی هستند که در آن میتوان به بسیاری از اهداف اجتماعی رسید و برای داشتتن محیطی مناسب فضاهایی الزامی به شمار می آیند. در این فضاها به خوبی میتوان موجب برقراری تعاملات اجتماعی شد و با افزایش تعاملات اجتماعی بسیاری از موارد ایجاد کیفیت مناسب فضایی را ایجاد کرد. در این پژوهش به بررسی نقش فضاهای جمعی در افزایش تعاملات اجتماعی در مجتمع های تفریحی- توریستی-اقامتی می پردازیم. این تحقیق به روش کیفی از نوع تحلیلی-توصیفی میباشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود.

لینک کمکی