بررسي و مطالعه رفتار قاب فولادي تقويت شده با مهاربندهاي واگرا با استفاده از تحليل استاتيکي غيرخطي (پوش آور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و مطالعه رفتار قاب فولادي تقويت شده با مهاربندهاي واگرا با استفاده از تحليل استاتيکي غيرخطي (پوش آور) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از قاب های با مهاربندهای واگرا به عنوان سیستمی یاد می شود که در برابر بارهای لرزه ای ناشی از زلزله،علاوه بر تامین سختی جانبی مناسب قادراست تا مقادیر بالای شکل پذیری را برای سازه تامین کند.ارزیابی دقیق از شکل پذیری این سیستم با استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرخطی (پوش آور)، هدف کلی تحقیق حاضر می باشد.آنچه که بصورت جزئی تر در این تحقیق به دنبال آن هستیم تاثیر تغییر طول تیر پیوند برضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرا به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهای تحلیل و طراحی سازه مورد بررسی قرار می گیرد.در ضمن به جهتکاربرد بیشتر سیستم لینک وسط این نوع آرایش جهت بادبندی مذکور مورد تحلیل قرار می گیرد.تحلیل عوامل موثر بر ضریب رفتار این سیستم هاشامل مطالعاتی بر روی شکل پذیری و ضریب کاهش نیروی زلزله ناشی ازآن،اضافه مقاومت موجود در سازه و ضریب کاهش نیروی زلزله ناشی ازاین عامل می باشد.جهت بررسی مدل های معمول ساختمانی مورد توجه بوده است،در این راستا یک قاب از یک ساختمان اسکلت فلزی در نظرگرفته شده است.تعداد دهانه ها 5*4 دهانه و اکس تا اکس تمام ستون ها در دو جهت 5 متر می باشد.تاثیر ارتفاع این قاب ها با اختیار کردن چهارتراز ارتفاعی سه،شش،نه و دوازده طبقه لحاظ شده است.نسبت خروج از مرکزیت به طول دهانه مهاربند (e/L) تاثیر به سزایی در سختی قاب های مذکور و در نتیجه شکل پذیری آنها خواهند داشت در این تحقیق با نسبت e/L های متفاوت به گونه ای با خصوصیات هندسی سازه های مرسوم همخوانی دارد شامل سه نسبت 0/15، 0/3 و 0/45 در قاب ها با تراز ارتفاعی متفاوت،مدل سازی شده است.

لینک کمکی