تاثيرات هنري سبک د استيل در معماري داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثيرات هنري سبک د استيل در معماري داخلي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

معماری داخلی هنری است که باید برای خلق آن از فن خلاقیت استفاده کرد . د استیل سبکی است که در واقع به دنبال یافتن قوانینی برای ایجادتوازن و هارمونی است که علاوه بر زندگی و جامعه برای هنر معماری نیز قابل استفاده باشد . نقوش هندسی و ترکیبی از ایده های نخستین د استایلمی باشد . این مقاله در روشی تحلیلی –توصیفی واژه د استایل را تعریف می کند و می کوشد تا تاثیرات هنری این سبک در معماری داخلی را موردبحث قرار دهد ، تا اثرات آن را بر معماری و هنرهای کاربردی مانند: طراحی مبلمان و طراحی حروف ، نقاشی و مجسمه سازی آشکار کند . دلایلمتفاوتی بر اهمیت د استایل و پایداری آ ن وجود دارد که می توان ترکیب و تجمیع را نام برد که به صورت هنرمندانه در دل هنر معماری داخلی جایگرفته است . اهمیت این موضوع ، ضرورتی را ایجاب می کند ، که به دنبال تاثیرات هنری این سبک در معماری داخلی باشیم که به عنوان سبک بینالمللی مدرن در معماری داخلی شناخته شود.

لینک کمکی