مطالعه دلايل تأخير در پروژه هاي عمراني با استفاده از سيستم تحليل شبکه اي (مطالعه موردي طرح جامع آبرساني روستاهاي استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه دلايل تأخير در پروژه هاي عمراني با استفاده از سيستم تحليل شبکه اي (مطالعه موردي طرح جامع آبرساني روستاهاي استان گيلان) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مطالعات نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با حدود بیش از 50 درصد افزایش زمان مواجه می شوند. همچنین بهدلیل رابطه مستقیم میان زمان وهزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. بررسی علل تاخیر در پروژههای ساخت تدابیری درجهت کاهش آن ها مسئله ای جدی است که درتمام دنیا مورد توجه قرارگرفته است.با این حال در این پایان نامهبا هدف کاهش خسارات ناشی از تأخیرات و ارائه مدلی جهت تجزیه تحلیل این تاخیرات در پروژه طرح جامع آبرسانی روستاهای استانگیلان با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه ای فازی شکل گرفته است. در این تحقیق ابتدا عوامل مؤثر بر تأخیرات شناسایی شده سپسبا تهیه پرسشنامه ای چند عامل شاخص و مؤثر بر تأخیرات که مورد توافق طرفین درگیر در پروژه ها ی مذکور بوده، به کمک آنالیز آماریداده های حاصله از پرسشنامه شناسایی گردیده است. اصلی ترین هدف این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بروز تاخیرات زمانیدر پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای کاهش زمان تاخیر می باشد.

لینک کمکی