معرفي و شناخت آثار و بناهاي محوطه تاريخي بيستون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن معرفي و شناخت آثار و بناهاي محوطه تاريخي بيستون :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فرهنگ انسانی، میراث شخصی است که در طول قرنها و عصرها از گذشتگان به آیندگان و از نسلی به نسل دیگر می رسد و توسعه و تحول می یابد وکامل تر می گردد، به بیان دیگر فرهنگ مجموعه ارزشهای مادی و معنوی است که بوسیله انسانها در طول تاریخ آفریده شده و شکل گرفته است. حالکه ما به مرحله ای از زندگی تاریخی– اجتماعی خویش رسیده ایم که شناخت و در واقع باز شناخت گذشته خویش را امری لازم می بینیم، پس اینضرورت را چگونه حس می کنیم و برای این دریافت چه خواهیم کرد ؟در این میان بیستون با پشینه فرهنگی و تاریخی بسیار که دوران های آبادانی و ویرانی فراوانی را پشت سرگذاشته می توان نامبرد، چرا که شرایط طبیعی وموقعیت استراتژیکی کوه و سراب بیستون به گونه ایست که موجب گرد آمدن آثار بجای مانده از تمدن ها و فرهنگهای مختلف پیش از تاریخ وتاریخی شده است که نشان از تقدس و جایگاه ویژه ی این محل می دهد.ما با مطالعه تاریخی ملت و اقوام خویش، دگرگونیهای فرهنگی خود را می بینیم که ارزش شناخت آنها ارزش بازگشت به گذشته خویش را برای ماروشن می سازند. با در نظر گرفتن فرهنگ و تاریخ ایران می توان به غنای فرهنگی و تاریخی خود پی برد و ساختار اساسی آن را حفظ و در راستایشکوفایی مجدد آن کوشید.

لینک کمکی