مهندسي ارزش در پروژه مقاوم سازي درپروژه مسکوني آبشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مهندسي ارزش در پروژه مقاوم سازي درپروژه مسکوني آبشار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مهندسی ارزش فرآیندی خلاق، کارکردگرا و سازمان یافته است که بر بهبود کارکرد یک محصول از نظر کیفیت، زمان و گسترش دامنه کارکردبدون افزایش هزینه ها یا به عبارتی حذف هزینه های غیر ضروری متمرکز می شود. یافتن نقطه بهینه (تعادل) بین کارکرد، کیفیت و هزینه هدفدیگر مهندسی ارزش می باشد. به دلیل بالا بودن هزینه پروژه های عمرانی، اجرای مهندسی ارزش در این پروژه ها حائز اهمیت است. در این مقالهبه شرح مراحل استفاده از این فرآیند برای ایجاد صرفه جویی در هزینه های پروژه مقاوم سازی چندین برج در پروژه مسکونی آبشار استان اصفهانبا استفاده از آئین نامه های مختلف بارگذاری می پردازیم و ضمن معرفی مختصر پروژه مورد نظر، روند انجام مطالعه ارزش را بر روی آن شرح میدهیم. از دستاوردهای دیگر انجام این پروژه، پی بردن به این نکته است که مهندسی ارزش می تواند به جای بهبود کارکردها، کل سیستم را درجهت بهبود تغییر دهد.

لینک کمکی