نقش استاندارد هاي ايمني موتور سيکلت ها درتصادفات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش استاندارد هاي ايمني موتور سيکلت ها درتصادفات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

به طور میانگین سالانه حدود 30 هزارنفردرایران براثرتصادفات جاده ای جان خود رااز دست می دهند و این رقم درایران رتبه دوم از لحاظ تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی قرار داده است. عوامل زیادی نظیر استاندارد نبودن جاده های ایران و فرهنگ پایین رانندگی در بالا بودن آمار تصادفات رانندگی در ایران نقش دارند در این مجموعه به نقش استانداردهای ایمنی وسیله نقلیه در تصادفات جاده ای وتلفات و جراحات ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا به معرفی استاندارد های ایمنی خودرو و تشریح هریک پرداخته شده و سپس به برسی وضعیت موجود وسایل نقلیه تولید داخل کشور ومقایسه آنها باکشور های دیگر وتاثیر استانداردها درحفظ ایمنی و کاهش تصادفات وتلفات وصدمات ناشی از آن پرداخته شد.از طرفی نتیجه حاصل از این تحقیق حاکی ازآن است که استانداردهای ایمنی وسیله نقلیه نقش مهمی درتصادفات وتبعات ناشی ازآن دارد.موتورسیکلت ها نیزبه عنوان یکی دیگرازانواع وسیله نقلیه درتحقیق فوق موردمطالعه قرارگرفت وباتوجه به اینکه سهم زیادی درجابه جایی را درشهرهای بزرگ ایران ایفا می کند توجه دوچندان به این نوع وسیله راطلب می کند. در بررسی وضعیت موجود موتور سیکلت ها درایران با توجه به قانون گریزی اکثرموتورسیکلت سواران وباتوجه به ایمنی بسیار پایین این وسیله نقش مهم استانداردها وتجهیزاتی مانند کلاه ایمنی وگارد محافظ وسیستم های نوینی مثل ترمز ضدقفل برروی موتورسیکلت بررسی شد وتاثیرات مهم آنها درکاهش آمار تلفات موتورسواران مشخص شد ودیده شد که استفاده ازتجهیزاتی مثل کلاه ایمنی درصد بالایی ازتلفات وجراحات وارد برسرراننده رامی توان کاهش دهد وبه طورموردی تاثیرات مثبت سیستم ترمزضد قفل برروی موتورسیکلت درآمار تصادفات آمریکا بررسی شد.

لینک کمکی