اولويت بندي استان هاي کشور بر اساس ويژگي هاي خدماتي شبکه تلفنهمراه در سال 1392 با استفاده از تکنيک تاپسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اولويت بندي استان هاي کشور بر اساس ويژگي هاي خدماتي شبکه تلفنهمراه در سال 1392 با استفاده از تکنيک تاپسيس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

استفاده روزافزون از تلفن همراه در جامعه امروز، با توجه به امکاناتی که خدمات آن در اختیار می گذارد، ارتباطات فردی و کلامی ما را دگرگون کرده است. در عصر اطلاعات، طبیعی است که صنایع ماابراتی و فناوری های ارتباطات دارای یکی از بالاترین شاخ های رشد در بین صنایع است. در میان صنایع ماتلف ماابراتی و ارتباطی نیز یکی از سریعترین نرخهای راد، متعلق به صنعت خدمات تلفن همراه است که سهم آن در ارتباطات روزمرهی افراد به طور خارق العادهای در حال افزایش و در ارف پیشی گرفتن از تلفن ثابت است. این رشد سریع تنها مدیون نوآوری در تکنولوژی ارتباطات سیار نیست، بلکه عمدهی آن مدیون رقابت ادید اپراتورها، در فضای مقررات حداقلی حاکم بر بازار این صنعت است. با گسترش ابکه های ارتباطی، ماابراتی و پذیرش تاثیر آن بر ابعاد ماتلف زندگی بشر، از جمله موضوعات اقتصادی، ارتباطات سیار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مسئله انتااب بهترین استان با توجه به معیارهای ماتلف از دیدگاه مدیران یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره محسوب می اود . تعیین بهترین استان میتواند تاثیر به سزایی در عملکرد بهتر سازمان های هر استان دااته بااد و مانع از هدر رفتن منابع انسانی، اقتصادی، زمان و غیره اود. بدین منظور در تحقیق حاضر سی و یک استان براساس هفت معیار موثر درعملکرد بزرگترین اپراتورهای کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش انتااب اده تصمیم گیری چند معیاره و به طور ویژه الگوریتم تاپسیس می بااد، در نهایت به رتبه بندی استان ها پرداخته اده است که استان "تهران " در جایگاه اول و استان " البرز" در جایگاه دوم و استان "گیلان" در جایگاه سوم قرار گرفته اند.

لینک کمکی