بالندگي و يادگيري سازماني در سازمان هاي خدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بالندگي و يادگيري سازماني در سازمان هاي خدماتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مهم ترین منابع و سرمایه های هر سازمانی، که بی شک اساسی ترین عامل توسعه سازمانی است، همانا نیروی انسانی است کهمجموعه ای از افراد با نیازهای گوناگون را در بر می گیرد. توانایی یادگیری زودتر و سریع تر از سایر رقبا، تنها مزیت نسبی در دهه هایآینده خواهد بود. در آینده ی نزدیک سازمان هایی خواهند توانست ادعای برتری کنند و به حیات خود ادامه دهند که قادر باشند از قابلیت،تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمانی به بهترین نحو بهره برداری نمایند. هر قدر بر مهارت ، دانش کارکنان و توانایییادگیری سازمانی افزوده شود، کارکنان بهتر می توانند خود را با محیط های پویا و در حال تغییر سازگار نمایند. برای تحقق این امر بالندهکردن سازمانها و حرکت سازمانها به سمت و سوی سازمان های یادگیرنده یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید صورت بگیرد.

لینک کمکی